تماس با دبیرخانه اجرایی

دبیرخانه اجرایی کنفرانس :
استان گیلان ، شهر رشت ، بلوار شهید بهشتی ، خیابان استقامت 2 ،کوچه
جانباز ، ساختمان بسیج اقشار ، سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری گیلان ( دبیرخانه
اجرایی )

شماره تماس : 01333515644 ( صرفا در ساعات اداری پاسخگویی انجام می گردد)

ایمیل دبیرخانه کنفرانس جهت سوالات ، مقاله و ….. مرتبط با کنفرانس:

تمامی ایمیل های ارسالی اعم از سوالات ، ارسال مقاله و ….. مرتبط با کنفرانس پاسخ داده خواهد شد.

مدت زمان پاسخگویی به ایمیل ها حداکثر سه روز کاری خواهد بود.