پروسه ارسال مقاله/هزینه های کنفرانس

1-مقاله خود را طبق فرمت کنفرانس آماده نمایید.جهت دانلود فرمت کنفرانس اینجا کلیک کنید.

2-مقاله خود را به دو فرمت word و pdf به ایمیل کنفرانس به آدرس زیر بفرستید:

3 – در صورت ارسال صحیح مقاله، یک ایمیل اتوماتیک از نرم افزار دبیرخانه بصورت آنلاین و در لحظه برای ایمیلی که از آن مقاله را فرستادید ارسال می شود.از ارسال چندباره یک عنوان مقاله خودداری نمایید،زیرا صرفا عنوان مقاله ارسالی اول مورد داوری قرار می گیرد.( مدت زمان داوری هر مقاله حداکثر 3  روز کاری می باشد )

4 – در صورت تایید اولیه داوری، به ایمیل ارسال کننده مقاله پیام تایید اولیه داوری مقاله همراه با توضیحات ارسال می گردد.جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله ،طبق توضیحات مندرج در ایمیل ارسالی ،کافیست هزینه  داوری و صدور گواهی نامه پذیرش مقاله به ازای هر مقاله : 750000 تومان معادل هفتصدوپنجاه هزار تومان را به شماره عابر بانک : 6037998202295746 به نام بهنام مسعودی کوچصفهانی ( امور مالی واحد اجرایی کنفرانس ) واریز نمایید،سپس به ایمیل کنفرانس تصویر فیش واریزی+عنوان مقاله پذیرش نهایی شده را ارسال نمایید.حداکثر تا 3 روز کاری ، گواهی اصلی پذیرش مقاله به ایمیلی که از آن مقاله را ارسال کرده اید،ایمیل می شود.

توجه داشته باشید گواهی اصلی پذیرش مقاله بصورت تمام اتوماسیونی صادر می گردد،به عبارت دیگر تمامی مندرجات در گواهی (تاریخ ( تاریخ روز صدور گواهی پذیرش مقاله ) ،شماره گواهی،امضا و ….. ) به صورت کامپیوتری می باشد.

در صورتی که سوالی دارید ، توصیه می شود ابتدا بخش سوالات متداول را مطالعه نمایید یا از بخش تماس با دبیرخانه ، اقدام به تماس یا ارسال ایمیل نمایید.

همچنین توجه داشته باشید هیچ تفاوتی بین گواهی اصلی پذیرش مقاله ارسالی برای پژوهشگران به ازای حضور در روز اختتامیه و یا عدم حضور در روز اختتامیه وجود ندارد.